top of page

Äänioikeus kuntavaaleissa

Oletko valmis kunnallisvaalien 9.4.2017?


(In english below)


Kuntavaali Päivä on sunnuntai 9.4.2017. Ennakkoäänestys välillä 29 maaliskuu ja 4. huhtikuuta. Ulkomailla välillä 29 maaliskuu ja 1. huhtikuuta 2017 mennessä.


Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on:


a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin ja Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.


Äänioikeus kuntavaaleissa on sidottu asianomaisessa kunnassa asumiseen. Siten esimerkiksi pysyvästi ulkomailla asuvat suomalaiset (ulkosuomalaiset) eivät ole äänioikeutettuja kuntavaaleissa, vaikka ovatkin Suomen kansalaisia.

Kuntavaalien äänioikeutta ei voi menettää muutoin kuin muuttamalla pysyvästi ulkomaille.


Voit löytää lisää tietoa täältä: http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit.html

_______________________________________________________________________________________________________________________________


Municipal Elections on 9 April 2017. The advance voting between 29 Mars and 4 April and abroad between 29 Mars and 1 April 2017.


Entitled to vote in municipal elections are:

1) citizens of Finland or another Member State of the European Union as well as of Iceland and Norway who have reached the age of 18 not later than on the day of the election, and whose municipality of residence, as defined by law, is the municipality in question on the 51st day before election day, and

2) other foreigners who have reached the age of 18 not later than on the day of the election, and whose municipality of residence, as defined by law, is the municipality in question on the 51st day before election day, and who at that time have had a municipality of residence in Finland for an uninterrupted period of two years.


Follow our next diagram for a simplify way of understanding:
You can find additional information here:

http://www.vaalit.fi/en/index/onelections/municipalelections/righttovoteandcompilationofthevotingregister.html


Diagram by: Paloma BautistaRecent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
bottom of page