top of page

YLA 17.04.2018

YLA 17.4.2018


Viime tiistain Yhdyskuntalautakunnan kokouksessa keskustelimme ja käsittelimme kolmea tärkeää kaupungin rakentamiseen liittyvää asiaa.


Ensimmäiseksi hyväksyimme hulevesimaksujen hallinnon ja maksujen perimisen siirtämisen kaupungille 1. heinäkuuta 2018 alkaen. Hulevesiä koskevat maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Tampereen kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun ja että kokonaisvastuu hulevesien viemäröinnistä siirtyy 1.1.2018 alkaen Tampereen Vesi Liikelaitokselta Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle. Maksut peritään aiheuttamisperiaatteen mukaan.


Toinen tärkeä asia kokouksessa oli Tammela ja sen kaupunkikuva. Hyväksyimme kaksi erillistä suunnitelmaa jotka tiivistävät sen kaavaa. Muistutan kuitenkin vielä että olemme jo KKTK:ssa keskustelleet siitä ettei Tammelaa varten ole vielä yhteistä visiota. Esimerkiksi: emme voi toimikuntana ottaa kantaa esimerkiksi vain rakennusten korkeuteen. Näyttää kuitenkin siltä että alueelle on jo hyväksytty pienempiä projekteja. Haluaisinkin ottaa yhteisen vision tarpeen uudelleen esille siksi että se ohjaa myös KKTK:n visiota.


Viimeiseksi, liikenneinsinööri Heljä Aarnikko esitteli Lielahden aluenopeusrajoituksien muutokset ja muut liikenteen rauhoittamistoimenpiteet. Alueella tehtii sähköinen karttakysely 15.1. - 4.2. johon vastasi yli 750 ihmistä yli 1100:lla karttapalautteella. Kysely tehtiin pääasiassa mielipiteiden selvittämiseksi 30 km/h ja 40 km/h nopeusrajoitusten suhteen vaikka samalla olisi voitu kysellä muutakin. Kyselyn tulosten tulkinta ei ole aivan ongelmatonta koska vastausten mielipiteet jakautuivat kovin tasaisesti ja suurin osa vastaajista oli auton käyttäjiä. Toivon että kun jatkossa halutaan tehdä dataan ja faktoihin perustuvia päätöksiä, dataa ja faktoja kerättäisiin enemmän ja monipuolisemmin.


Lisää tiedot löyty tästä:

http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhdyskuntalautakunta/Kokous_1742018



Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
bottom of page